ANBI

Stichting ZoekJeMee is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2013. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting ZoekJeMee
Statutaire zetel: Den Haag
KvK nummer: 59010142
RSIN: 853278088
Datum akte van oprichting: 23 september 2013
Bank: Bunq Bank – NL84 BUNQ 2290 0444 90 –  t.n.v. Stichting ZoekJeMee

Doelstellingen

 1. Wij streven naar een intensieve samenwerking met de Nationale
  Politie om beter ondersteuning te geven aan de achterblijvers,
  waarbij in een convenant tussen beide partijen de samenwerking
  wordt bevestigd.
 2. We willen onderzoeken welke acties er moeten worden genomen
  om vermiste jongeren en tieners de mogelijkheid te geven hun
  onveilige situatie te ontvluchten. Het is belangrijk te weten welke
  behoeften er vanuit alle partijen hierin bestaat.
 3. Wij streven naar samenwerking met meerdere districten van
  Bureau Jeugdzorg en aanverwante organisaties. In samenwerking
  met Bureau Jeugdzorg en politie hopen wij gerichter hulp te
  kunnen geven aan vermiste jongeren. Hierbij kan gedacht worden
  aan het regelen van een veilige opvangplek (safe-house) voor een
  afkoelperiode, waarbij eerste hulp in gang wordt gezet.
 4. Wij hebben het doel de periode van vermissingen te verkorten.
  Hiervoor hebben wij een (trouwe) volgers en delers nodig op onze
  communicatiepagina’s. We streven er dan ook naar het publiek bij
  onze communicatie te vergroten.
 5. We streven naar een eenduidige, integere communicatie. In de
  communicatie wordt in het belang van de vermiste persoon en
  achterblijvers gehandeld. Het is van groot belang dat de privacy
  gewaarborgd is. Als leidraad wordt de berichtgeving van de politie
  aangehouden.

Beleidsplan

In Bedrijfsbeschrijving Stichting ZoekJeMee (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Bestuurders

Petra Blankwaard – Voorzitter & Penningmeester
Astrid van Eijk – Secretaris
Robin Feenstra

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting ZoekJeMee maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Financiële verslagen

Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017