ANBI

Stichting ZoekJeMee is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2013. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting ZoekJeMee
Statutaire zetel: Den Haag
KvK nummer: 59010142
RSIN: 853278088
Datum akte van oprichting: 23 september 2013
Bank: Bunq Bank – NL84 BUNQ 2290 0444 90 –  t.n.v. Stichting ZoekJeMee

Doelstellingen

  1. Wij streven naar een intensieve samenwerking met de Politie om beter ondersteuning te geven aan de achterblijvers, waarbij in een convenant tussen beide partijen de samenwerking wordt bevestigd.
  2. We willen onderzoeken welke acties er moeten worden genomen om vermiste jongeren en tieners de mogelijkheid te geven hun onveilige situatie te ontvluchten. Het is belangrijk te weten welke behoeften er vanuit alle partijen hierin bestaat.
  3. Wij streven naar samenwerking met meerdere districten van Bureau Jeugdzorg en aanverwante organisaties. In samenwerking met Bureau Jeugdzorg en politie hopen wij gerichter hulp te kunnen geven aan vermiste jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van een veilige opvangplek (safe-house) voor een afkoelperiode, waarbij eerste hulp in gang wordt gezet.
  4. Wij hebben het doel de periode van vermissingen te verkorten. Hiervoor hebben wij een (trouwe) volgers en delers nodig op onze communicatiepagina’s. We streven er dan ook naar het publiek bij onze communicatie te vergroten.
  5. We streven naar een eenduidige, integere communicatie. In de communicatie wordt in het belang van de vermiste persoon en achterblijvers gehandeld. Het is van groot belang dat de privacy gewaarborgd is. Als leidraad wordt de berichtgeving van de politie aangehouden.

Beleidsplan

In Bedrijfsbeschrijving Stichting ZoekJeMee (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Bestuurders

Astrid van Eijk – Voorzitter
Rick van den Hoek – Secretaris
Daniël van Eijk – Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting ZoekJeMee maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Financiële verslagen

Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020