Privacy policy

Stichting ZoekJeMee respecteert je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek voor zover dat strikt noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van je afgenomen diensten.

Bedrijfsgegevens

Stichting ZoekJeMee
Saturnusstraat 60 / Unit 73
2516AH  Den Haag
E-Mail: beheerder@zoekjemee.nl

Welke gegevens worden verzameld?

Op het moment dat familie van een vermist persoon via deze website melding maakt van een vermissing, vragen we van de vermiste persoon de volgende gegevens:

 • Naam
 • Datum en plaats waar hij of zij het laatst is gezien
 • Geboortedatum / leeftijd
 • Uiterlijke kenmerken zoals lengte, haarkleur, kleur ogen, kleding
 • Foto(‘s)
 • Bijzonderheden met betrekking tot de vermiste of vermissing

Daarnaast leggen we van degene die de vermiste persoon bij ons meldt het volgende vast:

 • Naam
 • Relatie tot de vermiste
 • Adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • IP-adres

Verder komt het voor dat aanvullende informatie wordt gevraagd over een vermist persoon of de omstandigheden rondom een vermissing via andere wegen zoals telefonisch of per e-mail.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

 • Om de vermissing onder de aandacht te kunnen brengen op onze website en social media
 • Om de vermissing / signalering te kunnen verifiëren bij de politie-eenheid die de vermissing in behandeling heeft
 • Ter controle van de betrouwbaarheid van de doorgegeven informatie
 • Om contact te kunnen onderhouden met achterblijvers en wederzijds informatie uit te wisselen

Inzage en aanpassing van gegevens

Op elk moment kun je ons verzoeken een export te maken van je geregistreerde persoonsgegevens of gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Stuur hiervoor een e-mail naar beheerder@zoekjemee.nl

De verwerkte gegevens zoals hierboven genoemd worden bewaard:

 1. Zolang de vermissing actueel is, dat wil zeggen, zolang de persoon nog vermist is.
 2. Van personen die terecht zijn gemeld (in leven) worden alle persoonsgegevens binnen 48 uur verwijderd van de website & social media.
 3. Gegevens van personen die overleden zijn gevonden worden van de website & social media verwijderd tenzij nabestaanden zelf aangeven het op prijs te stellen dat de informatie tot nader order blijft staan.
 4. Als een persoon nog wel vermist is maar de achterblijvers stellen het op prijs dat de informatie wordt verwijderd, dan worden alle betreffende persoonsgegevens binnen 24 uur verwijderd.

Derden

Stichting ZoekJeMee zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van Stichting ZoekJeMee hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. Stichting ZoekJeMee gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.

Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om een vermissing bij ons te melden.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.

 • Er worden Google Analytics-cookies gebruikt
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd
 • We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Gebruik je een andere browser: maak dan gebruik van de instellingen voor de cookies via de pop-up onderin de website.

Klacht indienen

Je kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar beheerder@zoekjemee.nl. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van privacybeleid

Stichting ZoekJeMee behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Stichting ZoekJeMee of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.