Team

Gemotiveerd team

Wij werken met vrijwilligers. Een gemotiveerd team van acht personen staat in geval van een vermissing snel voor de achterblijvers klaar om zoveel mogelijk te doen om vermissing op te lossen. Hierbij zetten wij onder andere de volgende hulpmiddelen in:

De medewerkers van ZoekJeMee hebben goede communicatieve vaardigheden: ze weten welke informatie wel en welke niet van belang is voor het online plaatsen van een vermissing. Tenslotte is niet alle informatie van belang om een vermiste te herkennen en soms zelfs ronduit schadelijk voor de privacy van de vermiste als die informatie wordt gedeeld.

Verder is ons team vertrouwd met de emoties die horen bij een vermissing: achterblijvers hebben emoties doordat iemand uit hun naaste omgeving wordt vermist. Ook buitenstaanders kunnen geraakt zijn bij het lezen van vermissingsberichten en soms emotioneel, fel of impulsief reageren. We zijn erin getraind hoe we daarmee om moeten gaan op zo’n manier dat gesprekken met achterblijvers en reacties op vermissingsberichten in goede banen worden geleid.

Verder onderhouden we de contacten met de lokale eenheden van de politie.

Ons vaste team kan een beroep doen op tientallen gemotiveerde vrijwilligers uit het land die graag helpen met allerlei praktische werkzaamheden, zoals het verspreiden van posters en vertaalwerkzaamheden.