Werkwijze

Totaalaanpak en Maatwerk

Iedere vermissingszaak en elke hulpvraag bij vermissingen is anders. Hier is maatwerk voor nodig. Daarom werken wij zoveel mogelijk samen met de politie en waar nodig met hulpverleners en juristen. Maatwerk leveren betekent dat je bij ons een beroep kunt doen op bijvoorbeeld begeleiding, woordvoering of praktische hulp (verspreiden van affiches, uitkijken naar vermisten of het inschakelen van de media).

Onderscheid vermissingen

We onderscheiden twee soorten vermissingen: de strafrechtelijke vermissing en de algemene vermissing. In het geval van strafrechtelijke vermissing doet de politie onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met een misdrijf. Onder algemene vermissingen vallen vermissingen van minderjarigen en vermissingen van volwassen personen waarbij geen (of niet direct) rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een misdaad.

Aanpak ZoekJeMee

In beide gevallen bieden wij hulp. Bij een strafrechtelijke vermissing hoeft er nog niet direct strafrechtelijk onderzoek plaats te vinden. Voorwaarde voor het hulp bieden bij een vermissing is dat er melding van vermissing is gedaan bij de plaatselijke politie. Dit is een voorwaarde om te voorkomen dat we berichten verspreiden die onjuist zijn of een lopend politieonderzoek doorkruisen of zelfs frustreren. Bovenal is het erg belangrijk dat een vermiste ook gesignaleerd staat, zodat de politie snel en adequaat kan handelen in geval een vermiste gevonden wordt. Om deze reden zullen wij een melding van vermissing altijd checken bij de eenheid die gaat over de gemelde vermissing.