Werkwijze

Totaalaanpak en Maatwerk

Iedere vermissingszaak en elke hulpvraag bij vermissingen is anders. Hier is maatwerk voor nodig. Daarom werken wij zoveel mogelijk samen met de Overheid en waar nodig hulpverleners en juristen. Maatwerk leveren betekent dat je bij ons een beroep kunt doen op bijvoorbeeld familiebegeleiding, woordvoering of praktische hulp (verspreiden van affiches, uitkijken naar vermisten of het inschakelen van de media). Ook hebben wij korte lijnen met de Geestelijke Gezondheidszorg. Elke behoefte is bespreekbaar en wij staan open voor iedere hulpvraag!

Onderscheid vermissingen

We onderscheiden twee soorten vermissingen: de strafrechtelijke vermissing of een algemene vermissing. In het geval van strafrechtelijke vermissing doet de politie onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met een misdrijf. Algemene vermissingen zijn meestal vermissingen van volwassen personen waarbij geen (of niet direct) rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een misdaad.

Aanpak ZoekJeMee

In beide gevallen bieden wij hulp. Bij een strafrechtelijke vermissing hoeft er nog niet direct strafrechtelijk onderzoek plaats te vinden. Voorwaarde voor de behandeling van een vermissing is dat er melding van vermissing is gedaan bij de plaatselijke politie. om te voorkomen dat wij een lopend onderzoek doorkruisen of zelfs frustreren met onjuiste berichtgeving of ons bereik in bekendmaking over de vermissing. Bovenal is het erg belangrijk dat een vermiste ook gesignaleerd staat, zodat de politie snel en adequaat kan handelen in geval een vermiste gevonden wordt. Om deze reden zullen wij een melding van vermissing altijd checken bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan met slachtoffers van mensenhandel (‘Loverboy’-slachtoffers). Via ons netwerk kunnen wij ouders van vermiste minderjarigen helpen en ondersteunen. Ook nadat een vermissing is opgelost, kunnen wij door onze samenwerking met gespecialiseerde hulpverlening ouders helpen (andere) hulp voor hun kind te zoeken.